Szkoły i przedszkola uczestniczące w projekcie


Pokaż SECURE na większej mapie

Samorządowe Przedszkole Nr 36
im. Żaczka Krakowskiego
w Krakowie
Samorządowe Przedszkole nr 71
"Pod Kasztanami"
w Krakowie
Samorządowe Przedszkole nr 76
w Krakowie
Samorządowe Przedszkole Nr 87
"Lajkonik"
w Krakowie
Przedszkole Samorządowe nr 127
im. Koszałka Opałka
w Krakowie
Samorządowe Przedszkole nr 133
Filia Przedszkola Samorządowego Nr 133
im. o. Leona Knabita
w Krakowie
Samorządowe Przedszkole nr 140
im. Krasnala Hałabały
w Krakowie

 
Przedszkole w Bibicach
Przedszkole Samorządowe
w Jerzmanowicach
Przedszkole nr 32
w Rybniku
Oddział przedszkolny
w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym
w Sierosławicach
Przedszkole Samorządowe Nr 29
w Krakowie
Szkoła Podstawowa Nr 24
im. Krakowskiej Straży Pożarnej
w Krakowie
Szkoła Podstawowa nr 26
im. Andrzeja Struga
w Krakowie
Szkoła Podstawowa nr 38
im. Bractwa Kurkowego
w Krakowie
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 17
w Krakowie
Szkoła Podstawowa nr 56
Gimnazjum nr 81
Szkoła Podstawowa nr 58
im. Tadeusza Kościuszki
w Krakowie
Szkoła Podstawowa nr 72
im. Teofila Lenartowicza
w Krakowie
Szkoła Podstawowa nr 95
im. Władysława Broniewskiego
w Krakowie
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 3
im. Juliana Aleksandrowicza

w Krakowie
Szkoła Podstawowa nr 158
Gimnazjum nr 25
Prywatna Szkoła Podstawowa nr 2
Prywatne Gimnazjum nr 2
im. Noblistów Polskich
w Krakowie
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3
Społeczne Gimnazjum nr 3
w Krakowie
Prywatna Szkoła Podstawowa nr 4
Prywatne Gimnazjum nr 4
Inspiracja
w Krakowie
Zespół Szkół w Bibicach
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum
Szkoła Podstawowa nr 1
im. Królowej Jadwigi
w Jerzmanowicach
Zespół Szkół Publicznych
w Radziszowie
Szkoła Podstawowa nr 28
im. Alojzego Szewczyka
w Rybniku
Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Kazimierza Wielkiego
w Skawinie
Zespół Szkół
 im. Jana Pawła II
w Zielonkach
Gimnazjum nr 2
im. Adama Mickiewicza
w Krakowie

Gimnazjum nr 9
im. Stanisława Wyspiańskiego
w Krakowie

Gimnazjum nr 21
im. Tadeusza Boya Żeleńskiego
w Krakowie

Gimnazjum nr 24
im. Juliana Ursyna Niemcewicza
w Krakowie

Gimnazjum nr 34
im. Henryka Sienkiewicza
w Krakowie
 
Gimnazjum nr 35
im. Zofii Chrzanowskiej
w Krakowie
Prywatne Gimnazjum nr 3
DONA
w Krakowie
Gimnazjum nr 1
im. Akademii Krakowskiej
w Jerzmanowicach

Gimnazjum
im. Polskich Odkrywców i Podróżników
w Sierosławicach