Onderzoeksresultaten

Het SECURE- onderzoek loopt over een periode van 3 jaar (nov 2011 - nov 2013). 

Tijdens het eerste jaar worden er voorbereidingen (opstellen van vragenlijsten en interviews, contacteren van scholen,... ) getroffen.

Vanaf november 2011 tot juni 2012 trekken de verschillende partners naar de scholen om zowel leerlingen (5, 8, 11 en 13-jarigen) als hun leerkrachten kwantitatief en kwalitatief te bevragen om zo zicht te krijgen op de perceptie en concrete vertaling van de leerplannen wiskunde - wetenschappen/techniek. Er wordt bekeken wat wél en wat niet werkt om de interesse voor wetenschappen en techniek bij kinderen aan te moedigen en vast te houden.

2013 is het hoogtepunt van het onderzoek. Aan de hand van de resultaten zullen er aanbevelingen gemaakt worden die kunnen helpen in het politieke debat over wat het doel is van wiskunde, wetenschappen en techniek op school, en op welke manier dat doel het best bereikt kan worden. 

Deze resultaten worden bekend gemaakt op zowel nationale als internationale evenementen.

Van zodra de resultaten van het onderzoek beschikbaar zijn, zal dit gedeelte aangevuld worden.