Σχολεία που συμμετέχουν

Προδημοτικά σχολεία Δημοτικά σχολεία Γυμνάσια
Δ' Προδημοτικό Σχολείο Αγλατζιάς Δ' Δημοτικό Σχολείο Αγλατζιάς Γυμνάσιο Πλατύ Αγλατζιάς
Ε' Προδημοτικό Σχολείο Αγλατζιάς Ε' Δημοτικό Σχολείο Αγλατζιάς Γυμνάσιο Κωνσταντινουπόλεως
Στ' Προδημοτικό Σχολείο Αγλατζιάς Στ' Δημοτικό Σχολείο Αγλατζιάς Γυμνάσιο Δαλιού
Προδημοτικό Σχολείο Ακροπόλεως Δημοτικό Σχολείο Αγ. Βαρνάβα Γυμνάσιο Λατσιών
Προδημοτικό Σχολείο Κορνέσιος Δημοτικό Σχολείο Λυκαβητού Γυμνάσιο Ξυλοτύμπου
Προδημοτικό Σχολείο Λυμπιών Δημοτικό Σχολείο Λυμπιών Γυμνάσιο Λιβαδιών
Β' Προδημοτικό Σχολείο Δαλιού Β' Δημοτικό Σχολείο Δαλιού Ευριβιάδειο Γυμνάσιο
Β' Προδημοτικό Σχολείο Νήσου Β' Δημοτικό Σχολείο Νήσου  
Β' Προδημοτικό Σχολείο Λατσιών Β' Δημοτικό Σχολείο Λατσιών  
Γ' Προδημοτικό Σχολείο Λατσιών Γ' Δημοτικό Σχολείο Λατσιών  
Α' Προδημοτικό Σχολείο Ξυλοτύμπου Α' Δημοτικό Σχολείο Ξυλοτύμπου  
Β' Προδημοτικό Σχολείο Ξυλοτύμπου Β' Δημοτικό Σχολείο Ξυλοτύμπου  
Προδημοτικό Σχολείο Ορόκλινης Δημοτικό Σχολείο Ορόκλινης  
Β' Προδημοτικό Σχολείο Λιβαδειών Δημοτικό Σχολείο Λιβαδειών  
Προδημοτικό Σχολείο Αγ. Αναργύρων Δημοτικό Σχολείο Αγ. Αναργύρων