Onderzoeksinstelling: SLO

SLO is het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. Al 35 jaar geven wij inhoud aan leren en innovatie in de driehoek beleid, wetenschap en onderwijspraktijk. De kern van onze expertise betreft het ontwikkelen van doelen en inhouden van leren, voor vele niveaus, van landelijk beleid tot het klaslokaal.

We doen dat in interactie met vele uiteenlopende partners uit kringen van beleid, schoolbesturen en -leiders, leraren, onderzoekers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties (ouders, bedrijfsleven, e.d.).

Zo zijn wij in staat leerplankaders te ontwerpen, die van voorbeelden te voorzien en te beproeven in de schoolpraktijk. Met onze producten en adviezen ondersteunen we zowel beleidsmakers als scholen en leraren bij het maken van inhoudelijke leerplankeuzes en het uitwerken daarvan in aansprekend en succesvol onderwijs.

Thuisbasis voor het onderzoek is de afdeling Onderzoek & Advies (O&A). Deze afdeling richt zich op de voorbereiding en uitvoering van onderzoeks-, advies- en scholingsactiviteiten, zowel ter ondersteuning van sectoren als eigenstandig. Tevens wordt bijgedragen aan de voorbereiding en uitvoering van algemeen SLO-beleid, mede ter advisering en ondersteuning van de directie. De afdeling neemt het voortouw bij de conceptuele doordenking (in de context van beleid, praktijk en onderzoek), projectmatige ondersteuning en inhoudelijke programmering van inhoudelijk-strategische thema's als: leerplankundige professionalisering van leraren en systeempartners, vakontwikkeling, horizontale en verticale samenhang, diversiteit, leermiddelen, ICT, curriculum en assessment, en internationalisering. De rode draad in het werk van de afdeling is de versterking van het onderzoekskarakter van ontwikkelwerk - in de vorm van gestructureerde monitoring en analyse en met veel aandacht voor (formatieve) evaluatie - in het perspectief van overdracht, implementatie en opschaling.

Voor meer informatie zie: http://www.slo.nl.