Belgium

 

Het Science Education CUrriculum REsearch-project (SECURE) brengt het Europese positief-wetenschappelijk onderwijs voor 5- tot 13-jarigen in kaart. Daarbij wordt een vergelijking gemaakt van de inhoud en doelstellingen van de bedoelde en officiële MST-curricula (mathematics, science and technology oftewel wiskunde, wetenschappen en techniek).
Hiervoor organiseren onderzoekers per deelnemend land kwantitatieve en kwalitatieve bevragingen om zicht te krijgen op de perceptie en concrete vertaling van de bedoelde curricula. Aan dit deel van het project nemen per land leerkrachten en leerlingen van 15 schooleenheden deel  wat in totaal goed is voor 600 klassen en bij benadering 12000 leerlingen. Een overzicht van de deelnemende scholen vindt u hier.
De vergelijkende studie  zal uitmonden in belangrijke beleidsadviezen. Enkel met voldoende aandacht voor wetenschap en technologie kan Europa immers haar toekomstige kennisbasis verzekeren.

Het SECURE project wordt in België gedragen door twee instellingen: Thomas More  en Dienst Katholiek Onderwijs - bisdom Antwerpen (DKO))

Thomas More heeft de algemene coördinatie en het beheer in handen terwijl DKO verantwoordelijk is voor het verspreiden van de projectresultaten en het verzamelen van de onderzoeksresultaten van de verschillende partners.